Výzkumné centrum TEXTIL II
2005-2009
Kontakty

 

Sekretariát: Ing. Filip Trešl, Ing. Leoš Beran, Ph.D. office.vct@tul.cz
Řešitel : Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. ales.richter@tul.cz
Spoluřešitel : Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. miroslav.vaclavik@vuts.cz
 
SEKCE A - TEXTILNÍ STROJÍRENSTVÍ A MECHATRONIKA
Vedoucí sekce : Doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc. jaroslav.beran@tul.cz
 
SEKCE B - TEXTILNÍ TECHNOLOGIE
Vedoucí sekce : Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. jiri.militky@tul.cz
 
SEKCE C - SPECIÁLNÍ MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ
Vedoucí sekce : Ing. Petr Škop, CSc. petr.skop@vuts.cz
 
SEKCE D - INFORMATIKA
Vedoucí sekce : Ing. Monika Kůrková monika.kurkova@vuts.cz