Výzkumné centrum TEXTIL II
2005-2009
Správní rada

 

Předseda : Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., VÚTS, generální ředitel
Členové : Prof. Ing. Jiří Militký, CSc., TUL, děkan textilní fakulty
  Doc. Ing. Petr Louda, CSc., TUL, děkan strojní fakulty
  Ing. Pavel Žižka, VÚTS, technicko výrobní ředitel
Externí člen : Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., prezident Asociace inovačního podnikání
Tajemník : Ing. Jaromír Ficek,Ph.D., VÚTS, asistent generálního ředitele